Sign in

Kristiina Kerge, ilmus 5.novembril ajakirjas Eesti Loodus

Kujutage ette tulevikku, kus äraantavad jäätmed mahuvad iseliikuvasse pakirobotisse, sest jäätmed on puhtad ja neid on vähe.

See on võimalik, kui minu neljaliikmelisele perele tarvilikud tooted oleksid loodud ring majanduse printsiipe ja Maa taluvuspiire arvestades. See on ideaal, mille poole püüdlen iga päev. Paratamatult tekib küsimus: kas minu ootused on liiga kõrged või ongi tegemist inimkonna suutmatusega vastutada tehtu eest?

Tänavune aasta on juba pakkunud erakordseid näiteid, kuidas üritame kokkulepitud suunistest taganeda. Oleme näinud, et koroonaviiruse leviku tõkestamise sildi all õigustatakse ühekorrapakendeid ning taganetakse keskkonnakaitseeesmärkidest. Me ei saa taganeda eesmärkidest, mis on püstitatud…


Kadri Kalle

(ilmus Rohegeeniuses 14.04.20)

Ühekordsed nõud ei ole automaatselt puhtamad ja turvalisemad, hästi korraldatud korduskasutussüsteemid (nt pandinõud) võiks pakkuda sanitaarseid lahendusi ja vähendada jäätmeteket.

Uue koroonaviiruse nakkusoht on pannud paljusid meist teistmoodi käituma. Meie tundlikkus hügieeni suhtes on tõusnud sama kiirelt kui nakatunute hulk. Ohtlikuks on muutunud kõikvõimalikud pinnad ja materjalid, mille puudutamist me varem tähelegi ei pannud. On tekkinud tunne, et ühekordseks kasutuseks mõeldud asjad on ohutumad, need saab kohe ära visata. Ja kuigi viiruspuhang saab ükskord siiski läbi, ei pruugi seda juhtuda meie hirmuga. …


Kadri Kalle

(Ilmus Rohegeeniuses 25.02.20)

Viimasel ajal on mitmel pool levinud lugudes viidatud, et paberkott või riidest kott võib kilekotist hoopiski suurema keskkonnamõjuga olla. Sihtasutuse Teeme Ära haridusekspert Kadri Kalle kirjutab, et kuigi mingis kontekstis võib see nii olla, on oluline vaadata kogu pilti ja koti elutsüklit.

Mida mõõdab elutsükli analüüs?

Toodete (ja teenuste) keskkonnamõju hindamiseks kasutatakse enamasti elutsükli analüüsi meetodit (ingl life cycle analysis, LCA). Meetodi taga on omaette teadus ja andmebaasid, mis detailidesse minnes on üsna keerulised. Lihtsalt ja lühidalt öeldes võimaldab see hinnata ühe toote või teenuse keskkonnamõju sünnist surmani ehk toormaterjali kaevandamisest/kasvatamisest kuni utiliseerimiseni.

Keskkonnamõju ei…


Kadri Kalle, Mait Kriipsalu

(Ilmus Novaatoris 7.06.19)

Biopõhine, biolagunev ja kompostitav plast pole sünonüümid, mistõttu ei pruugi näiliselt keskkonnasõbralik tegu keskkonda tegelikult säästa. Bioplastide vallas orienteerumiseks jagavad näpunäiteid Kadri Kalle sihtasutusest Teeme Ära ja Eesti Maaülikooli külalisõppejõud Mait Kriipsalu.

Möödunud septembris toimunud maailmakoristuspäeval paistis selgelt välja, et kokkukogutud prügist kõige suurema osa moodustas plast. Plastireostus on globaalne probleem ja kogu plasti kokku kogumine ning taaskasutamine võimatu missioon. Kas naftast valmistatud tavaplasti asendamine bioplastiga võiks olla üks lahendustest? Ehk õnnestuks asendada igavesti kestev plastpakend sellisega, mis aja jooksul ära laguneb ega jää loodust koormama?

Biopõhine plast ja biolagunev plast ei ole…

Acento

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store